Báo cáo điều hành

Báo cáo giám sát

Cung cấp các mẫu báo cáo về giám sát phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá năng lực và nỗ lực làm việc thực tế của nhân viên:

Báo cáo thời gian ghé thăm khách hàng

Báo cáo lộ trình chi tiết NVBH

 

dmsone tinhnang3

Báo cáo doanh số

Thay bằng các hình thức thủ công, rườm rà, phức tạp chỉ với các thao tác đơn giản, giải pháp DMS.ONE sẽ hỗ trợ xuất ra các mẫu báo cáo doanh thu một cách chính xác nhất, tiết kiệm được thời gian và nhân lực cho Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các mẫu báo cáo doanh thu rất đa dạng và được tính theo từng đối tượng lựa chọn.

Báo cáo doanh thu theo nhân viên bán hàng

Báo cáo doanh thu theo khách hàng

Báo cáo doanh thu theo chỉ tiêu KPI

Báo cáo doanh thu theo đơn hàng

Báo cáo kho

Tính năng báo cáo và quản lý kho giúp cho kế toán quản lý kho hiệu quả hơn, nhằm theo dõi những tác động làm thay đổi tồn kho.

Báo cáo xuất nhập tồn

Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết