Download phần mềm Shop.ONE bản mới nhất

Phiên bản: 1.3.1

  • Web_Xóa được hình ảnh trong album DONGCUA
  • Web_Thêm dòng tổng tiền khi tạo giao dịch kho
  • Web_Mẫu file excel export khi xem công nợ khách hàng: thêm cột nhân viên phụ trách
  • Web_Tạo vấn đề: cho phép đính kèm ảnh để admin đính kèm nội dung thông báo vào vấn đề
  • Web_Báo cáo 2.6 Danh sách đơn hàng thô: cung cấp thêm Mẫu 2. Khi xuất BC mẫu sẽ thể hiện đơn trả hàng là số âm vào ngày trả
  • Mobile_Xem được hình ảnh đính kèm theo vấn đề
  • Mobile_GSBH/ NVBH có chức năng tải hình ảnh về máy khi xem ảnh đã chụp

button-download

download dmsoneTải về (~4.5 Mb)         download dmsoneTải về (~8.5 Mb)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHIÊN BẢN ADVANCE

PHÂN HỆ WEB
PHÂN HỆ MOBILE